Įkurta 2007 m., „Lesė“ užsiima gyvūnų globa ir sterilizacija. Nuo įsikūrimo radome namus 6000 gyvūnų ir finansavome sterilizaciją daugiau nei 2100 gyv., dėl kurių nereikalingų gyvūnų skaičius turėtų būti mažesnis bent 8300 per metus.

Tiesioginė transliacija iš Vilniaus prieglaudos kačių kambarių Nr. 1 ir Nr. 2 :)

2% parama (plačiau >>)

 

Loading
LT / EN

Komentarai

Hikerwithdog (0:26) >>
Ji buvo nepaprastai gero būdo katė. Vakar ją palydėjau į amžinybę :( Nebebuvo įmanoma...
Dzy (17:00) >>
Didelis aciu Jums :)
Lapke (22:15) >>
Tenka pripažinti, kad Kazytė - ne itin fotogeniška. "Gyvenime" - gražuolė fainuolė pusiau...
Nesta (14:47) >>
Smulkutė, dailutė katytė. Labai prieraiši, lipšni, nori būt šalia žmogaus, glostoma ( tik...

„Pagauk-Sterilizuok-Paleisk“ tvarka Vilniuje             

„Pagauk-Sterilizuok-Paleisk“ (toliau - „PSP“) programos tikslas yra humaniškai mažinti benamių kačių skaičių, stabdant jų dauginimąsi. Programa skirta sulaukėjusioms katėms, kurios yra prisitaikę gyventi lauke ir neturi šansų rasti naujų šeimininkų. 

Vilniuje PSP buvo pradėta vykdyti 2009 m., įsigaliojus naujoms Gyvūnų laikymo Vilniaus m. savivaldybės teritorijoje taisyklėms (toliau - „Taisyklės“). Pagal Taisyklių dalį „XIII. Benamių kačių populiacijos mažinimas“, buvo numatyta PSP vykdymo tvarka ir patvirtinta, kad pažymėtų sveikų sterilizuotų kačių, kurios nekelia grėsmės aplinkinių saugumui, negali gaudyti gyvūnų kontrolės tarnybos. Taisyklių pakeitimas ir pradėta vykdyti PSP programa suteikė šansą išgyventi šimtams sulaukėjusių kačių, kurios iki tol buvo gaudomos ir migdomos.   

Pagal Taisykles, PSP programą gali vykdyti bet kuris asmuo (toliau - „Globėjas“), todėl pagrindinė mūsų organizacijos (toliau - „Organizacija“ arba „Lesė“) funkcija yra padėti privatiems asmenims sterilizuoti jų globojamas kates.

Organizacija paprastai padeda ir yra atsakinga už:

 • kačių sugavimą,
 • nuvežimą į klinikas,
 • sterilizacijos ir skiepų finansavimą,
 • paleidimą į buvusį kiemą.

Globėjas yra atsakingas už:

 • šėrimo vietos nustatymo akto pasirašymą su seniūnija,
 • duomenų apie PSP gyvūnus saugojimą ir teikimą atsakingos institucijoms,
 • šėrimo vietos tvarkymą,
 • gyvūnų priežiūrą po sterilizacijos (moralinė pareiga, Taisyklėse nereglamentuojama).

Pagal 2010 m. duomenis, „Lesė“ buvo didžiausia PSP vykdytoja Vilniuje (pagal PSP sterilizuotos 188 katės). PSP Vilniuje taip pat vykdo Vilniaus LGGD (www.beglobis.lt).

1 žingsnis: Globėjas pasirašo šėrimo vietos nustatymo aktą seniūnijoje

Globėjai pirmiausia turi kreiptis į seniūniją, kurios teritorijoje bus atliekami populiacijos mažinimo veiksmai. Jei nežinote, kuriai seniūnijai Jūsų kiemas priklauso, suskirstymo žemėlapį ir kontaktus galite rasti čia.

Seniūnija, atsižvelgdama į Globėjo pasiūlymus, teritorijos ypatumus ir kitas aplinkybes, išrenka vietą, kurioje bus galima šerti kates. Kačių šėrimo vieta turi būti žmonių nelankoma ar mažai lankoma, kiek galima nuošalesnė, atokiau nuo gydymo, švietimo įstaigų, visuomeninių pastatų ir gyvenamųjų namų. Išrinkusi vietą, seniūnija surašo kačių šėrimo vietos parinkimo aktą, kuriame nurodo:

 • seniūnijos pavadinimą, akto surašymo datą, akto numerį,
 • kačių šėrimo vietos adresą ar vietą,
 • Globėjo vardą, pavardę, gyvenamąją vietą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą (jei turi).
 • akte turi būti nurodyta, kad Globėjas susipažino su benamių kačių populiacijos mažinimo reikalavimais, nurodytais taisyklėse, įsipareigoja jų laikytis ir teikti reikalingą informaciją Vilniaus savivaldybės pareigūnams. 

Aktą pasirašo seniūnas ir Globėjas. Prie akto pridedama kačių šėrimo vietos schema.

2 žingsnis. Globėjas kreipiasi į Organizaciją (jei reikalinga pagalba)

Globėjai, kuriems bus reikalinga pagalba vykdant PSP programą, turi kreiptis į Organizaciją el. paštu ar telefonu, nurodydami:

 • kačių gyvenamosios vietos adresą,
 • savo vardą, pavardę, gyvenamąją vietą, telefono numerį ir el. paštą (jei turi),
 • informaciją apie kates (skaičius, lytis, amžius, sveikatos būklė, nuotraukos ir pan.),
 • kokia pagalba yra reikalinga (pavyzdžiui, sugauti, nuvežti, apmokėti operaciją, pagloboti pooperaciniu periodu ir pan.).

Jeigu tuo metu Organizacija neturi galimybių padėti, kiemas yra įrašomas į eilę.   

3 žingsnis: Globėjas arba Organizacija sugauna kates  

Kačių gaudymą gali vykdyti ir Globėjas, ir Organizacija. Jeigu katės yra pripratę prie Globėjo ir leidžiasi paimamos ant rankų, Globėjui bus lengviausia kates sugauti pačiam. Kitu atveju, Organizacija gali arba paskolinti gaudymo ir transportavimo narvus (su užstatu) arba atvažiuoti padėti sugauti kates. Dėl prašymų gausos, savanoriai registruoja visus prašymus ir vykdo kačių gaudymą kiemuose eilės tvarka. 

Gaudant benames kates, draudžiamas kenksmingas elgesys su gyvūnais, turi būti užtikrinta, kad katė patirs kuo mažesnį stresą ir nebus padaryta žala jos sveikatai.

Gaudymo metu kates galima šerti tik toje vietoje, kurią nustatė seniūnija. Pagal Taisykles, benamės katės šeriamos turint tikslą jas sugauti ir atlikti kitus veiksmus, susijusius su kačių populiacijos mažinimu (reguliavimu). Draudžiama kates šerti, jei tai nesusiję su PSP programa. „Lesė“ paprastai sutaria su Globėju nešerti kačių dieną prieš planuojamą gaudymą, kad jos būtų alkanesnės.  

Kačių gaudymas su specialiomis gaudyklėmis vykdomas taip:

 • Į gaudyklę katės įviliojamos maistu.
 • Katei įėjus į gaudyklę, narvo durys automatiškai užsitrenkia.
 • Pagauta katė iš gaudyklės yra išviliojama į suspaudimo narvą.
 • Iš suspaudimo narvo katė yra perkeliama į transportavimo dėžę, kurioje ji vežama į veterinarijos kliniką. 
4 žingsnis: Globėjas arba Organizacija veža kates sterilizuoti

Pagautos katės vežamos į veterinarijos klinikas, kur yra sterilizuojamos (patinai - kastruojami) ir vakcinuojamos nuo pasiutligės.

Benamės katės turi būti skiepijamos ir sterilizuojamos laikantis nustatytos skiepijimo ir sterilizavimo metodikos, siekiant išvengti žalos gyvūnui. Benames kates sterilizuoti gali tik licenciją turintis veterinarijos gydytojas.

Paskiepyta ir sterilizuota katė prieš paleidimą gali būti pažymėta nukerpant vienos ausies galiuką. Tai tarptautinis sterilizuotų miesto kačių žymėjimas, vykdomas tam, kad vėliau būtų galima atskirti sterilizuotas kates, kurių negaudo karantino tarnybos.

Sterilizacijos išlaidas pagal galimybę gali apmokėti arba Globėjas, arba Organizacija (iš surinktų aukų). 

5 žingsnis: Globėjas arba Organizacija paleidžiai kates į buvusią teritoriją 

Po sterilizacijos ir skiepijimo Organizacija nuveža ir paleidžia kates į toje pačioje vietoje, kurioje jos buvo sugautos. Atgal gali būti paleidžiamos tik sveikos ir veterinarų apžiūrėtos katės. Jei katė sveika, ji paleidžiama 1-2 dienos po operacijos. Jeigu gyvūnui reikalinga medicininė pagalba (sužalojimai, parazitai, ligos), ji laikoma iki pasveikimo. 

Jeigu pasitaiko atvejis, kad pagauta katė yra jauki (pavyzdžiui, neseniai išmesta į gatvę), „Lesė“ visada ieško galimybių pasilikti ją prieglaudoje ir ieškoti jai naujų namų. Į teritorijas, kur katėms gresia pavojus sveikatai ar gyvybei, jų stengiamės nepaleisti. Dažnai ieškome gyventojų, kurie sutiktų apgyvendinti ir prižiūrėti sterilizuotas kates savo kiemuose, tačiau tokių kiemų yra daug mažiau, nei reikalinga pagalbos. 

Po paleidimo katėmis toliau rūpintis (šerti, parūpinti, kur prisiglausti žiemą, pagal galimybes suteikti pagalbą katėms susižeidus ar susirgus) yra atsakingas Globėjas. Globėjas privalo nuolat prižiūrėti šėrimo vietą (valyti, tvarkyti, surinkti maisto likučius, šiukšles, indus ir panašiai) ir ją sutvarkyti pasibaigus šėrimui. Sterilizuotų kačių laukia daug ramesnis gyvenimas - jos bus maitinamos, nebesipeš tarpusavyje, jų nebegausys sanitarinės tarnybos.

Patal Taisykles, įstaigos, kuri rūpinasi benamių gyvūnų gaudymu, negali gaudyti pažymėtų benamių kačių, išskyrus atvejus, kai katė kelia grėsmę kitiems gyvūnams, asmenų turtui ar pačiai katei akivaizdžiai reikalinga veterinaro pagalba. Jeigu Jūsų globojamą katę per klaidą sugavo gyvūnų kontrolės tarnyba, nuvažiavus atsiimti gyvūno, jis turėtų būti tą pačią dieną grąžintas be jokių mokesčių.

Pagal Taisykles, Globėjai yra atsakingi kaupti ir saugoti duomenis apie paskiepytas ir sterilizuotas kates ir pateikti suinteresuotoms institucijoms pagal jų prašymus.  

Kuo galite prisidėti Jūs patys?

Prašymų vykdyti PSP sulaukiame daugiau nei turime galimybę padėti. Visi norintys yra registruojami į eilę. Dažniausiai laukinės katės kačiukus veda du kartus per metus - kovo-balandžio mėn. ir rugpjūčio-rugsėjo mėn., todėl iš mūsų patirties geriausias metas vykdyti PSP yra vasario-kovo mėn., atšilus orams, ir liepos-rupjūčio mėn., kai išauga pavasarinė kačiukų vada.

Būtent tais mėnesiais sulaukiame daugiausia pagalbos prašymų. Jeigu Jūs nesulaukiate pagalbos, Jūs galite pagreitinti procesą šiais būdais:

 • Planuokite iš anksto: stebėkite, kada Jūsų kiemo katės rujoja ir veda kačiukus, ir registruokitės PSP programai kelis mėnesius į priekį.
 • Jeigu turite galimybę, patys pagaukite ir atvežkite kates į kliniką. Jeigu katės yra prie Jūsų pripratę, ir galite jas nesunkiai pagauti, Jums nereikės laukti eilėje, kol atsilaisvins mūsų savanoriai, ir kates sterilizuoti galėsite anksčiau.
 • Atsiųskite kokybiškų kačių nuotraukų ir detalų aprašymą, kad mes galėtume iš anksto pradėti rinkti lėšas kačių operacijoms.
 • Jeigu turite galimybę, apmokėkite dalį sterilizacijos operacijos kainos. Su mumis bendradarbiaujančios veterinarijos klinikos benamių kačių sterilizacijoms taiko mažesnes kainas (artimas savikainai), todėl galėsite sterilizuoti kur kas pigiau. Jeigu turėsite galimybę apmokėti bent dalį išlaidų, mums nereikės rinkti aukų iš kitų gyvūnų mylėtojų, ir sutaupysime kelias dienas ar savaites laiko.
 • Praneškite mums, jeigu į savo kiemą galėtumėte priimti ir prižiūrėti pagal PSP sterilizuotą katę. Labai dažnai ieškome galimybių į naujus kiemus perkelti nepageidaujamas kates, kurių gyvybei gresia pavojus. 

Kontaktai

Dėl PSP programos kreipkitė „Lesės“ Vilniaus prieglaudos kontaktais

Viešoji įstaiga „Lesė“. Įm. kodas: 300709225. Adresas: Savanorių pr. 33-91, 03128 Vilnius (laiškams).
Tel. 8-605-33452 (Vesta). El. paštas: info@lese.lt. Bendra a/s: LT647044060005976183 (SWIFT: CBVILT2X) 
Statistika Prisijungę: 41