Įkurta 2007 m., „Lesė“ užsiima gyvūnų globa ir sterilizacija. Nuo įsikūrimo radome namus 6000 gyvūnų ir finansavome sterilizaciją daugiau nei 2100 gyv., dėl kurių nereikalingų gyvūnų skaičius turėtų būti mažesnis bent 8300 per metus.

Tiesioginė transliacija iš Vilniaus prieglaudos kačių kambarių Nr. 1 ir Nr. 2 :)

2% parama (plačiau >>)

 

Loading
LT / EN

Komentarai

Dzy (19:50) >>
Labai džiaugiasi Margutis ir dėkoja Jums :)
Polio-mama (9:43) >>
jei jau "užsirašiau" Margučiui į draugus... Margutis nebeskolingas klinikai ir gali įsigyti...
Vudu (12:15) >>
Šiuo metu perkame specialų maistą SPECIFIC iš http://www.dimela.lt, nes jis nesukelia...
Vudu (12:14) >>
O koks maistas tinkamiausias?

Gyvūnų globos namai. Problema išspręsta?

Gal jau ir girdėjote: dar besi­baigiant 2010-iesiems, lapkritį, Marijampolės savivaldybėje ėmė veikti gyvūnų globos namai (ofici­alus pavadinimas - viešoji įstaiga Gyvūnų globos namai „Mindraja"). Iki tol vieni gyventojai labiau gailėjosi, kiti - vien piktinosi, kad Marijampolėje šitiek metų nėra tokios įstaigos ir niekas nesirūpina beglobiais, valkataujančiais gyvūnais.
Iš tiesų, sakyti, kad visai nebuvo rūpinamasi, negalima. Gal ne visi žino, kad buvo sudaryta sutartis su Alytaus regiono gyvūnų globos ir kontrolės tarnyba „Nuaras" (beje, „nuarų" Lietuvoje yra keletas): gavę pranešimą, šios tarnybos žmonės atvykdavo ir sugaudydavo valkataujančius gyvūnus. Bet, kaip sakė Marijampolės savivaldybės Aplinkos valdymo skyriaus ve­dėjas Anatolijus Lesnickas, buvo ir keblumų - anaiptol ne visada alytiškiai atvykdavo operatyviai, kartais po pranešimo praeidavo ir keletas dienų... Todėl šio skyriaus vedėjas dabar sakė esąs paten­kintas, kad atsirado „Mindraja" - poros mėnesių veiklos rezultatai tenkina, bet pirmoji sutartis kartu su metais pasibaigė ir dabar... vėl vyks naujas konkursas. Jei kam iš mūsų skaitytojų atrodo, kad tokia tvarka - nesąmonė, asmeniškai tegalima pritarti. Bet - tokia yra tvarka: konkurso būdu privalo būti perkami ne tik objektai ar daiktai, bet ir paslaugos.
...Gyvūnų globos namai nei toli, nei per arti miesto - visai netoli naujojo sąvartyno esančioje senoje sodyboje. Abipus nuvalyto kelelio stūksantys įspūdingi sniego kalnai liudija apie šios žiemos ypatumus, o visus svečius pasitinka sargus amsėjimas. Keletas šunų - tarp jų ir protingieji vokiečių aviganiai - jau laiko šią teritoriją (erdvų, keleto pastatų supamą kiemą) sava, nes gyvena ne dieną ar dvi. Kaip sakė šio sumanymo „kaltininkas" Darius Barzdukas, kol kas globotinių nėra daug dėl keleto priežasčių. Viena jų ta, kad dar tebevyksta darbai, atnaujinant, pritaikant senus ir ge­rokai nugyventus statinius gyvūnų prieglaudos, kaip paprastai vadina žmonės, reikmėms. Čia skaityto­jams, kurie aštriai kelia klausimą, kad „niekas niekuo nesirūpina", reikia pasakyti, jog ir geriausių norų turėdamas taip paprastai atidaryti tokios įstaigos negali. Yra griež­ti reikalavimai daugelyje sričių: pvz., jei voljeras bent keliomis dešimtimis kvadratinių centimetrų mažesnis, nei numato normos - tai jau didelis pažeidimas...
Tačiau ne tik dėl reikalavimų daug kas čia daroma naujai ar per­daroma, pritaikant senus pastatus gyvūnų reikmėms. D.Barzdukas teigia, jog svarbu, kad ir patiems čia dirbantiems žmonėms būtų patogu, gražu, o gyvūnai gerai jaustųsi. „Jums čia dar nieko nesimato - vaizdą, kuris bus, viską sutvarkius, kol kas matau gal tik aš vienas... " Mums vaizdingai papasakojo, kaip bus įrengtos patalpos gyvūnams - šunims, katėms, o su laiku - ir laukiniams gyvūnams, bus išnaudoti ne tik jau esantys pastatai: tinkamų patalpų, voljerų bei gardų bus dau­giau - aplink kiemą.
Tokiems darbams reikia nema­žai lėšų. Kol kas naudojo savas bei tai, ką gavo už savivaldybei suteiktas paslaugas. Jei atlikus bū­tiniausius darbus ir pilnai įsikūrus pavyktų „įeiti" į kokį projektą, vei­klą, be abejo, būtų galima vystyti bei plėsti. Valkataujančių, benamių gyvūnų priglobimas, šeimininkų (naujų - taip pat) paieška, pagalba suvar­gusiai laukinei faunai... Be viso šito, dar galėtų veikti ir šunų dresavi­mo mokykla - pats Darius yra kinologas, iki šiol ir dirbęs šį darbą, kinolo­gas buvo ir jo tėtis... Beje, paklaustas, kodėl ėmėsi tokios veiklos lyg su­triko, o paskui paaiškino, kad ją... kažkada seniai susapnavęs. „Buvau gal kokių še­šiolikos metų, kai susapnavau, kad noriu turėti gyvūnų globos namus - paskui vis pagalvodavau. Bet čia nieko keisto - šunys visą laiką buvo šalia, su jais užaugau..."
Į gyvūnų globos namus pakliū­va ir valkataujantys, išsekę, ir nuo savo šeimininkų netyčia nuklydę, ir sąmoningai pamesti, paklaidinti gyvūnai. Viena misijų - ieškoti naujų šeimininkų. Gal matėte Marijampolės televizijos siužetą ir gėrėjotės gražiais šunyčiais? Mums jų pamatyti nebeteko - visi jau turi šeimininkus, ir Darius tuo labai džiaugiasi.
Beje, informuoti apie beglobius gyvūnus reikėtų Aplin­kos valdymo skyriaus inspektorius telefonu 90056.
...O pabaigai - apie biudžeto ei­lutę. Ne vienerius metus (daugiausia renginiuose) vis girdėdavome val­džios vyrų dūsavimus: ir dėl to, kad nėra tokio objekto, kaip „Mindraja", ir dėl to, kad apskritai „šitiems rei­kalams" nėra pinigų. Dabar objektas yra. Ar atsiras jam skirta konkreti eilutė su konkrečiais skaičiais?
Ričardo Pasiliausko nuotr.:
1. Darius Barzdukas tiki, kad jo pradėta veikla įgaus pagreitį.
2. Darbų įkarštis: rengiamos patalpos, atitinkančios visus reikalavimus.

Informacija laikraštyje ''Suduvos gidas'''

Nijolė Linionienė / „Suvalkietis“
Šaltinis:  „Suvalkietis“
Nuoroda į šaltinį: http://www.suduvosgidas.lt/index.php?cid=369&new_id=100825

Sukurta: 2011-05-15
Naujienos numeris: 5821
Peržiūrėjimų skaičius: 2042
Lankytojas: Juste

« grįžti

Komentarai

Sandrute („Lesė“, Kaunas) (2011-05-16) (foto)
Lankytojas pašalino komentarą


Komentarus gali palikti tik prisijungę lankytojai.
Viešoji įstaiga „Lesė“. Įm. kodas: 300709225. Adresas: Savanorių pr. 33-91, 03128 Vilnius (laiškams).
Tel. 8-605-33452 (Vesta). El. paštas: info@lese.lt. Bendra a/s: LT647044060005976183 (SWIFT: CBVILT2X) 
Statistika Prisijungę: 73